Az Együtt a Jövőnkért Alapítvány (elnök: dr. Kancsal Károlyné) a SeRiFo (olasz) partner által vezetett Európa Uniós V3-DAS projektben hat másik ország képviselőivel együtt dolgozik, hogy a fiatal agrár vállalkozókat a legjobb gyakorlatot folytató országokból származó tudás ill. tapasztalati stratégia átadásával segítsék.

A projekt 2010 januárjában indult el hivatalosan, amikor az első tevékenységei az érdekeltek és fiatal gazdák területi és szekciós hálózatépítéséhez kapcsolódott és célja a projekt témáiról szóló vita megelevenítése.


 

Virtual -3D Agri-Stage

Leonardo da Vinci  Sub-Programme- Agreement n.

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

 

A V-3Ds („Virtuális 3 dimenziós Mezőgazdasági Színpad

Kísérleti Tanuláshoz”) projekt

CÉL:
A  V-3DAS  (Virtuális 3D Mezőgazdasági Színpad tapasztalati tanuláshoz)  projekt az Élethosszig Tartó Tanulás -KA3 Program keretén belül az Európai Bizottság által jóvá-hagyott és társfinanszírozott projekt. A projekt a mezőgazdasági szektorban az új vállalkozások indítása és a gazdálkodói kategória folyamatainak a megújulása kihívásoknak tesz eleget a generációs váltás vonatkozásában, és segíti a legelső vállalkozások beindítását.  A   V-3DAS   szándéka szakmai fejlesztés  révén a szekció innovációs  folyamatának a támogatása a mezőgazdasági vállalkozók  tudásának és kompetenciájának  korszerű fej- lesztése,  beleértve a  technológiai  tudásátadást és innovációt azáltal,  hogy  azoknak a mezőgazdaságban  dolgozóknak  a  képzését támogatja,  akik a jövőben vállalkozóként   lesznek képesek szerepelni.  A   politika valamint a  CAP  megreformálását  követő piacból eredő új motiváció arra készteti a gazdákat,  hogy  hagyják fel az ismert, csupán  gazdaság-irányítási logikát, és a  gazdálkodási  tevékenységet  tekintsék egy olyan üzleti tevékenységnek,  amely valóban orientálódik a piac felé. A  V-3DAS az új generációs gazdálkodóknak, egy olyan technológiai képzési eszközt kíván felkínálni,  amely segít, hogy megértsék, hogy miért fontos az, hogy "vállalkozók legyenek",  hogy a vállalkozókra jellemző mentalitást  átvegyék,  hogy a  piac-orientált dimenzióban közreműködjenek, és menedzseri perspektívából vezessék a gazdaságukat: nem olyan vállalatként,  amely a létfenntartásért termel,  és csak az  Európai Közösségi támogatásoknak  köszönhetően  marad talpon,  hanem olyanként, amelynek van lehetősége alternatív bevételi forrásokra (például a több lábon állás).  Ebben a tekintetben a szakképzést nemcsak egyszerű korszerűsítő képzésnek tekintik, hanem olyan eszközként,  amely a tanulót  elkíséri a növekedési  folyamatában,  a szakmai kereteinek az  átvizsgálása során,  és nyitottá teszi őt,  hogy új és innovatív módon lássa  a  gazdaságot,  amelyet  olyan  komplex  igazgatási  rendszernek  tekintenek  egy láncolaton belül,  amely a teljes termesztési ciklust magába foglalja   (a termelési folyamat előtti időszaktól a betakarítás utáni időszakig),  a világméretű vállalkozási jövőkép bevonásával.  A  projekt  megpróbál  hozzájárulni a gazdálkodó képzéséhez,  aki nemcsak a termelési technológiákat tudja alkalmazni  és a folyamat és termék minőségét befolyásolni, hanem ezenkívül képes stratégiai döntéseket is hozni a gazdaság üzleti tevékenységével kapcso-latban, képes megérteni,  hogy milyen fontos egy szabad és komplex piacon részt venni azáltal, hogy a nemzetközi perspektívákon belül is megtanul együttműködni, hogy képes költségcsökkentő módszerek alkalmazására,  és képes azáltal  optimalizálni a forrásokat, hogy betartja a CAP előírásait.    Ezek alapján hozta létre a V-3DAS a Jövőképét és az intervenciós stratégiáját; az alábbi összegzés szerint:   - Szakképzés és Új Technológiák együttesen egy új vállalkozói generáció érdekében, akik nyitottak az ágazat nemzetközivé vállas folyamata és a globalizációs folyamat iránt;  - Támogatás az élethosszig tartó képzések megközelítésének, amely arra bíztatja a fiatal tanulókat, hogy javítsanak a kreativitásukon és vállalkozói szellemiségükön azáltal, hogy foglalkozzanak a mezőgazdasági ágazatnak a még mindig komoly késésben levő, szükséges vállalkozói folyamatával.     KIMENET   A Projekt az alulról felfele építés logikájával fejlődik, az összes  Partner  Országban egy  nyitott  ágazati konzultációval indul.  Megkérdezik  az  érintetteket, a mezőgazdasági- ill. ágazati szakképzési szakembereket  és a már működő fiatal gazdálkodókat a saját személyes és szakmai tapasztalatukra alapozott véleményükről, információkról, megjegyzésekről, adatokról. Ezek az adatok, rendesen újra feldolgozva képezik a "Mezőgazdaság jövőbeli vállalkozói készségek szükségleteinek előrejelző elemzésének" az elkészítési alapját, amelynek a következtetéseiből táplálkozik a projekt által kifejlesztésre kerülő képzési ki-menetek teljes korpusza, kezdve a Mezőgazdasági Vállalkozó kompetenciának  hivatkozási jegyzékétől, a képzési tanterven keresztül,  az egyesített képzési úton át és magához a didaktikai anyagokig. A  V fázis, amely alapvető szerepet játszik az egész képzési tantervben, a terepen végzett felmérésből kiindulva kerül kifejlesztésre. A konkrét mintagazdaságokkal folytatott pár-beszéd  garantálása  érdekében  néhány  vállalkozást  elemzünk,  hogy az új CAP forgató-könyveken valamint az új globalizált piacokon belüli legjobb gazdálkodási gyakorlatként felhasználjuk azokat. A V-fázis fejlesztéséhez, valamint a vonatkozó virtuális helyzetké-pekhez /környezetekhez a referencia keretet a gazdaságok elemzése adja, amelyeket vizs-gálati esetként határozunk meg.   A projektet megvalósításán az olasz (Nápoly) SeRiFo vezetésével hat ország partnersége dolgozik együtt.

  Logo: www.facebook.com és www.serifo.it

Newsletter 2 (pdf)
01/2010 sz. Hírlevél (pdf)